Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Ακόμη και αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα, αν δεν αλλάξουμε τη διατροφή μας και πάλι δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε επαρκώς την κλιματική αλλαγή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη διατροφή μας είναι η μεγάλη κατανάλωση κόκκινου κρέατος και άλλων πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης, που παράγονται με βιομηχανικά μέσα, πολύ αναποτελεσματικά και εκλύοντας μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου. Ευτυχώς, η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή είναι βιώσιμη – περιλαμβάνει μάλλον μέτριες ποσότητες κρέατος και γαλακτοκομικών και επικεντρώνεται σε τροφές φυτικής προέλευσης. Αν όλος ο κόσμος ακολουθούσε αυτή τη διατροφή θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά για να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή.

Walter Willett
ιατρός και ερευνητής σε θέματα διατροφής