Η ευωδιά των ροδιών

Η ευωδιά των ροδιών

Η καλλιέργεια ροδιού έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια στο Μαρόκο και οι παραδοσιακές φυτεύσεις έχουν βελτιωθεί προς μια συνολικά πιο παραδοσιακή καλλιέργεια. Ταυτόχρονα, η ζήτηση στην αγορά έχει επίσης αυξηθεί μετά την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τα οφέλη του για την ανθρώπινη υγεία.
Το μεγαλύτερο μέρος των καρπών ροδιού καταναλώνεται στις τοπικές αγορές και μόνο ένα μικρό μέρος (0,5%) προορίζεται για εξαγωγή. Οι καρποί καταναλώνονται είτε νωποί είτε μεταποιούνται σε χυμό.

Ali Sarkhosh, Alimohammad M. Yavari, Zabihollah Zamani
Επιστήμονες φυτοκομίας
Το ρόδι: Βοτανική, παραγωγή και χρήσεις