Myrto Papadopoulos

Myrto Papadopoulos

Myrto Papadopoulos


Myrto punon me tregimet e gjata duke shqyrtuar aspektet e ndryshme të fotografisë së dokumentarëve, si dhe kufizimet e vetë kësaj forme. Duke shtyrë kufijtë tradicionalë, ajo kërkon të krijojë një gjuhë të re me narrativat e saj vizuale, duke eksperimentuar me mjete të reja e me media (ndër-media) të tjera. Myrto ka qenë anëtare dhe hulumtuese e IMEDD-së gjatë periudhës 2019-2020, që është mbështetur edhe nga Fondacioni Niarchos, si dhe ka qënë kandidate për “Prix Pictet” dhe për grante të Fondacionit Magnum. Që në fillimet e karrierës së saj, ajo ka bashkëpunuar me mediat të rëndësishme ndërkombëtare, si Smithsonian Magazine, Dior, National Geographic, TIME Magazine, The New York Times, The Washington Post, mes shumë të tjerëve. Në New York ajo përfaqësohet nga kompania Redux Pictures

Për projektin “Foodprint”, Myrto udhëtoi në Marok dhe fotografoi një komunitet në një zonë të largët malore, Taounate. Duke u mbështetur në një dietë sezonale, e me bazë bimore, meqenëse mishi është shumë i shtrenjtë, ata kanë krijuar një marrëdhënie të ngushtë me mjedisin, duke përqafuar atë që ofron toka.


website instagram

Myrto punon me tregimet e gjata duke shqyrtuar aspektet e ndryshme të fotografisë së dokumentarëve, si dhe kufizimet e vetë kësaj forme. Duke shtyrë kufijtë tradicionalë, ajo kërkon të krijojë një gjuhë të re me narrativat e saj vizuale, duke eksperimentuar me mjete të reja e me media (ndër-media) të tjera. Myrto ka qenë anëtare dhe hulumtuese e IMEDD-së gjatë periudhës 2019-2020, që është mbështetur edhe nga Fondacioni Niarchos, si dhe ka qënë kandidate për “Prix Pictet” dhe për grante të Fondacionit Magnum. Që në fillimet e karrierës së saj, ajo ka bashkëpunuar me mediat të rëndësishme ndërkombëtare, si Smithsonian Magazine, Dior, National Geographic, TIME Magazine, The New York Times, The Washington Post, mes shumë të tjerëve. Në New York ajo përfaqësohet nga kompania Redux Pictures

Për projektin “Foodprint”, Myrto udhëtoi në Marok dhe fotografoi një komunitet në një zonë të largët malore, Taounate. Duke u mbështetur në një dietë sezonale, e me bazë bimore, meqenëse mishi është shumë i shtrenjtë, ata kanë krijuar një marrëdhënie të ngushtë me mjedisin, duke përqafuar atë që ofron toka.


website instagram